Parafinový zábal na nohy (dĺžka trvania 20 minút)

Parafinový zábal na nohy  (dĺžka trvania 20 minút)