Fitness & Beauty logo (1).png

Čo je funkčný tréning a aké sú jeho výhody

Funkčný tréning definovaný ako komplexné tréningový program, pri ktorom je zapojených do činnosti čo najväčšie množstvo svalových skupín takou formou, aby cvičenie v maximálne možnej miere napodobňovalo klasické denné aktivity trénujúceho.Za zakladateľov funkčného tréningu sa v celosvetovom meradle považujú Gary Gray, Paul Check a Národná akadémia športovej medicíny USA – práve oni vypracovali prvé tréningové programy využívajúce základné cviky požívané vo viac alebo menej pozmenenej forme (princíp však ostal rovnaký, zmeny sa týkali používaného náčinia a pomôcok) aj v dnešných funkčných tréningoch, s cieľom prispieť k urýchleniu rehabilitácie.

Programy obsahovali zostavy cvikov, ktoré napodobňovali každodennú činnosť v domácnosti, v práci, prípadne aktivity z bežného života (napr. sekanie dreva, zdvíhanie bremena atď.).


Je pochopiteľné, že takto zostavený program funkčného tréningu zapájal do činnosti maximálne množstvo svalových skupín a ukázalo sa, že vhodný výber cvikov zaradených do cielene vytvorených programov napomáha aj športovcom – nielen rýchlejšie a efektívnejšie zotaviť sa z rôznych zranení, ale prispieval aj k rastu ich výkonnosti.

Analýza výsledkov programov využívajúcich funkčné tréningy ukázala, že navyše umožňuje (bez ohľadu na to, či sa jedná o začínajúceho, alebo špičkového športovca) zvládať každodennú hlavnú tréningovú záťaž efektívnejšie, s nižším rizikom úrazu.

Vo funkčnom tréningu sa najviac používajú kľuky, zhyby, drepy, ľahy, sedy, výpady, výskoky na vyvýšenú plochu a niektoré špecifické cviky s váhou vlastného tela. Cieľom je cvičiť rýchlo, dynamicky, ale zároveň koordinovane.

Pre zefektívnenie cvičenia sa používajú rôzne záťaže, náčinie a pomôcky (napr. bosu, overbally, gumy, core bags, činky atď.), ktoré vám umožňujú zaťažiť telo dôkladne.


unkčný tréning je vhodný pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia i športových predpokladov, jeho použitie neovplyvňuje ani športová výkonnosť – vhodný výber cvikov existuje pre začiatočníkov, ale aj tých, ktorí majú skúsenosti s niekoľko mesačným, aj ročným tréningom.

Je to aj veľmi vhodná forma kondičného tréningu aj pre športovcov špičkovej úrovne – vďaka vyváženosti môže efektívne prispieť k odstráneniu svalovej disbalancie a disfunkcie zapríčinenej jednostranným zaťažovaním pri hlavnej športovej aktivite (tenis, futbal, hokej, kulturistika atď.)

Je nutné si uvedomiť, že funkčný tréning je výrazne iný ako klasické posilňovanie a čo je dôležité, môže mať aeróbny alebo anaeróbny charakter – záleží od intenzity prevedenia, tempa cvičenia, počtu vykonávaných opakovaní a sérii a celkovej dĺžky intervalu cvičenia. Ak má funkčný tréning anaeróbny charakter, zlepšujete si ním kondíciu kardiovaskulárneho a cievneho systému, aeróbny charakter výrazne napomáha pri redukcii hmotnosti a maximálne efektívne páli podkožný tuk

V oboch prípadoch benefitom navyše je rozvoj pružnosti, rýchlosti, stability i koordinácie.

46 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše