Fitness & Beauty logo (1).png

TRX – funkčný tréning pre každého

TRX (total body resistance exercise) alebo závesný systém, pre zaťaženie celého tela. Je to nástroj, pomocou ktorého využívate ako záťaž pri cvičení vlastnú váhu a gravitáciu.